Urdu-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from Urdu語)
Jump to navigation Jump to search

Urdu () (اُردوُ) ()Indo-Aryan語言 (gí-giân) (ê)一个 (chi̍t-ê)分支 (hun-chi),是Pakistan 2 (chióng)觀風 (koan-hong)語言 (chi) (it); ()印度 (Ìn-tō͘)22種指定 (chí-tēng)語言之一 (kap)印度5 (ê) (pang)的觀風語言。

向外 (Hiòng-goā)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia
Wikipedia Urdu-gí的版本.