Venezia Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1796年的範圍

Venezia共和國 (Kiōng-hô-kok) (Veneto (): Respùblica de Venexia; Italia語: Repubblica di Venezia) ()Venezia (chò)中心 (tiong-sim) (ê)國家 (kok-ka)存在 (chûn-chāi)時間 (sî-kan)7世紀 (sè-kí)後期 (āu-kî) (kàu)1797 (),是一个 (chi̍t-ê) (chin) (tiōng)貿易 (bō͘-e̍k)勢力 (sè-le̍k),是彼當時 (hit-tong-sî) ()地中海 (Tē-tiong-hái)沿岸 (iân-hōaⁿ)殖民 (si̍t-bîn)的國家 (chi) (it)