William 1-sè (Eng-lân)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
William 1世 Picto infobox prétendant à un trône.png
英蘭國王
William1.jpg
William 1世
英蘭國王
在位 1066年12月25 ji̍t1087年9月9日
繼任 Robert Curthose
Phoè-ngó͘ Flanders的Matilda
王色 Normandy王家
出世 1028年
過身 1087年9月9日

William 1 () (William I; 1028 ()1087年9 (goe̍h)9 (ji̍t)), ()予人 ()William征服者 (Cheng-ho̍k-chiá) (William the Conqueror), ()英蘭 (Eng-lân) (ê)國王 (kok-ông)載為 (chāi-ûi)期間 (kî-kan)1066年12月25日 (kàu)1087年9月9日

(I) (thâu) (chi̍t) (ūi)Norman ()英蘭王 (Eng-lân-ông)Norman (tùi)英蘭的征服 (cheng-ho̍k)是伊代先 (tāi-seng)發動 (hoat-tōng)