's-Gravendeel

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
's-Gravendeel
—  庄頭  —
Hervormde kerk te s-Gravendeel.JPG
's-Gravendeel 的旗仔
旗仔
's-Gravendeel 的徽記
徽記
's-Gravendeel所在地圖 ê uī-tì
's-Gravendeel所在地圖
's-Gravendeel is located in 荷蘭
's-Gravendeel
's-Gravendeel
's-Gravendeel 佇 荷蘭的約略位置
經緯度: 51°46′0″N 4°37′0″E / 51.76667°N 4.61667°E / 51.76667; 4.61667
國家  荷蘭
南Holland

's-Gravendeel ()荷蘭 (Hô-lân) (Lâm)Holland (séng)內面 (lāi-bīn) (ê) (chi̍t) (ê)庄頭 (chng-thâu)