's-Gravenweg

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
's-Gravenweg
—  庄頭  —
Gravenweg 1900.jpg
's-Gravenweg 的旗仔
旗仔
's-Gravenweg 的徽記
徽記
's-Gravenweg所在地圖 ê uī-tì
's-Gravenweg所在地圖
's-Gravenweg is located in 荷蘭
's-Gravenweg
's-Gravenweg
's-Gravenweg 佇 荷蘭的約略位置
經緯度: 51°55′24″N 4°31′17″E / 51.92333°N 4.52139°E / 51.92333; 4.52139
國家  荷蘭
南Holland

's-Gravenweg ()荷蘭 (Hô-lân) (Lâm)Holland (séng)內面 (lāi-bīn) (ê) (chi̍t) (ê)庄頭 (chng-thâu)