Dow Jones Kang-gia̍p Pêng-kin

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Dow Jones工業 (Kang-gia̍p)平均 (Pêng-kin)株價 (Chu-kè) (--平均株價,英語 (Eng-gí): Dow Jones Industrial Average) ()美國 (Bí-kok)S&P Dow Jones Indices (tùi)股票 (kó͘-phiò)市場 (chhī-tiûⁿ) (kéng) (chhut) (chi̍t) (koá)上市 (chiūⁿ-chhī)公示 (kong-sī) (ê)估計 (kó͘-kè)統計 (thóng-kè)產生 (sán-seng)指數 (chí-sò͘)

現時 (Hiān-sî)Dow Jones指數內底 (lāi-té)攏總 (lóng-chóng) (hâm)30 (keng)公司 (kong-si)其中 (kî-tiong)27間 (sio̍k)NYSE市場; 另外 (lēng-goā)3間俗NASDAQ市場。

雖然 (Sui-jiân) () (miâ) "工業",總世 (chóng-sì) (che)果器 (koé-khì)號名 (hō-miâ)現在 (hiān-chāi)指數 (tiong)的公司 ()一定 (it-tēng) (sio̍k)工業

公司名單 (miâ-toaⁿ)[edit]

2009 ()6 (goe̍h)8 (ji̍t)以後 (í-āu)的名單
編碼 (Pian-bé) 公司 山業 (San-gia̍p) 採用 (Chhái-ēng) 市場
AA Alcoa 阿鋁物 (A-lú-mih) 1959年6月1日 NYSE
AXP American Express 金融 (Kim-iông) 1982年8月30日 NYSE
BA Boeing 行太 (Hâng-thài)防衛 (hông-ūi) 1987年3月12日 NYSE
BAC Bank of America 金融 2008年2月19日 NYSE
CAT Caterpillar Inc。 (Tiōng)機械 (ki-hâi) 1991年5月6日 NYSE
CSCO Cisco Systems 資訊 (Chu-sìn) 2009年6月8日 NASDAQ
CVX Chevron 石油 (Chio̍h-iû) 2008年2月19日 NYSE
DD DuPont 化學 (Hoà-ha̍k) 1935年11月20日 NYSE
DIS The Walt Disney Company 媒體 (Mûi-thé)娛樂 (ngô͘-lo̍k) 1991年5月6日 NYSE
GE General Electric 電器 (Tiān-khì) 1896年5月26日 NYSE
HD The Home Depot 小妹 (Sió-bē) 1999年11月1日 NYSE
HPQ Hewlett-Packard 電腦 (Tiān-náu) 1997年3月17日 NYSE
IBM IBM 電腦 1979年6月29日 NYSE
INTC Intel 半島體 (Poàⁿ-tó-thé) 1999年11月1日 NASDAQ
JNJ Johnson & Johnson 日用品 (Ji̍t-ēng-phín) 1997年3月17日 NYSE
JPM JPMorgan Chase & Co。 金融 1991年5月6日 NYSE
KFT Kraft Foods 食品 (Si̍t-phín) 2008年9月22日 NYSE
(KO) Coca-Cola 飲料 (Ím-liāu) 1987年3月12日 NYSE
MCD McDonald's 食品 1985年10月30日 NYSE
MMM 3M 化學 1976年8月9日 NYSE
MRK Merck & Co。 製藥 (Chè-io̍h) 1979年6月29日 NYSE
MSFT Microsoft 電腦 1999年11月1日 NASDAQ
PFE Pfizer 製藥 2004年4月8日 NYSE
PG Procter & Gamble 日用品 1932年5月26日 NYSE
T (AT)&T 通信 (Thong-sìn) 1999年11月1日 NYSE
TRV The Travelers Companies 保險 (Pó-hiám) 2009年6月8日 NYSE
UTX United Technologies Corporation 行太,防衛 1939年3月14日 NYSE
VZ Verizon Communications 通信 2004年4月8日 NYSE
WMT Wal-Mart 小妹 1997年3月17日 NYSE
XOM ExxonMobil 石油 1928年10月1日 NYSE