Kū-kim-soaⁿ Tiâu-iok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

舊金山 (Kū-kim-soaⁿ)條約 (Tiâu-iok) (舊金山條約) ()日本 (Ji̍t-pún) (kap)同盟國 (Tông-bêng-kok) (chi) (kan) (ê)和平 (hô-pêng)條約, 1951 ()9 (goe̍h)8 (ji̍t)簽訂 (chhiam-tēng), 1952年4月28日實施 (si̍t-si)正式 (chèng-sek)結束 (kiat-sok) (tùi)日本的佔領 (chiàm-niá)