Ka-pòa-chhiū

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"Ka-pòa (chhiū)" 可能 (khó-lêng) (ê)其他 (kî-tha)意義 (ì-gī) (chhiáⁿ) (khòaⁿ)ka-pòa樹 (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h)).
?Ka-pòa-chhiū
對香港的一叢木棉樹。
保育狀況

生物學分類
介: Plantae
(無分級) Eudicots
(無分級) Rosids
目: Malvales
科: Malvaceae
屬: Bombax
指: B。 ceiba
學名
Bombax ceiba
L。
Siâng意明[1]

木棉樹 (Bo̍k-mî-chhiū)[2] (-hoe),學名 (ha̍k-miâ)Bombax ceiba,[3] (ia̍h) (ū) ()家簸 (ka-pòa) ( (po̍k)),斑芝 (pan-chi) (斑芝) (téng)號名 (hō-miâ).[4]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "TPL, treatment of Bombax ceiba L。". The Plant List; Version 1。 (published on the internet). Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden. 2010. 23 August 2013 khòaⁿ--ê. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "木棉樹". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  3. John Macgowan (1883). "Bombax ceiba". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 
  4. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "吉貝樹". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

連結 (Liân-kiat)[edit]