Kong-sū Hông-tè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
光緒皇帝
光緒皇帝
Picto infobox prétendant à un trône.png
清國皇帝
Emperor Guangxu.jpg
清國皇帝
在位 1875年2月25日 – 1908年11月14日
前任 同治皇帝
繼任 宣統皇帝
全名
載湉 (載湉)
年號 佮 時間
光緒 (光緒): 1875–1909
諡號
景皇帝 (景皇帝)
廟號
德宗 (德宗)
王色 Aisin Gioro
老爸 液宣
老母 Yehe Nara--是
出世 1871 年8月14日(1871-08-14)
清國北京
過身 1908 年 11 月 14 日 (Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
清國北京

光緒 (Kong-sū)皇帝 (Hông-tè) (光緒皇帝,滿洲語 (Boán-chiu-gí): ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠩᡤᠠ
ᡩᠣᡵᠣ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
1871年 8月14日 – 1908年 11月14日), ()清國 (Chheng-kok) (ê) ()10 (tāi)皇帝 ()滿清 (Boán-chheng) (ji̍p) (Koan)以後 (í-āu)的第9代皇帝。 1875 () (kàu)1908年在位 (chāi-ūi) (Sèⁿ)Aisin Gioro名字 (miâ-jī) () (choè)載湉 (Chài-tiân) (載湉,ᡯᠠᡳ ᡨᡳᠶᠠᠨ)。