Ku-soaⁿ-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
龜山島

龜山島 (Ku-soaⁿ-tó) (龜山島) () ()台灣 (Tâi-oân)東北平 (tang-pak-pêng)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (téng) (ê) (chi̍t) (lia̍p)火山島 (hóe-soaⁿ-tó)東西 (Tang-sai)3.1公里 (kong-lí) (khoah)南北 (lâm-pak)1.6公里 (tn̂g) (chóng)面積 (biān-chek)2.84平方 (pêng-hong)公里,海岸線 (hái-gān-sòaⁿ)9公里長; (hām)台灣本島 (pún-tó)掠直 (lia̍h-ti̍t)腸肚 (tn̂g-tō͘)是9.1公里。