Liû-kiû Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
琉球群島

琉球 (Liû-kiû)群島 (Kûn-tó) (琉球群島) () () (choè)琉球 (琉球,琉球語 (Liû-kiû-gí): るーちゅー), ()東亞 (Tang-a) (ê)1 (ê)群島 ()台灣 (Tâi-oân) (kap)日本 (Ji̍t-pún) (chi) (kan)今仔日 (kin-á-ji̍t)是日本的領土 (léng-thó͘)

琉球原來 (goân-lâi)是1个獨立 (to̍k-li̍p)國家 (kok-ka),號做琉球國 (Liû-kiû-kok)。 1879 () (hō͘)日本滅亡 (bia̍t-bông)

(Koh) (khoàⁿ)[edit]