Gmina

From Lohankhapedia
(Redirected from Pho-lân ê kong-siā)
Jump to navigation Jump to search
波蘭全國的 gmina

Gmina (ho̍k-sò͘-hêng: gminy) ()波蘭 (Pho-lân) (ê)第三 (tē-saⁿ) (kip)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k) ()第一 (tē-it)級的 (séng) (kap)第二 (tē-jī)級的 (kūn)會短 (ē-té)。佇閩南語 (Bân-lâm-gí)會用 (ē-ēng)翻譯 (hoan-e̍k) (chò)公社 (kong-siā) (公社)。

波蘭的公社 (pun) (saⁿ) (chióng):

  • 302 (ê)都會 (to͘-hōe)公社 (gmina miejska)
  • 638个市交 (chhī-kau)公社 (gmina miejsko-wiejska)
  • 1537个庄跤 (chng-kha)公社 (gmina wiejska)

參閱 (Chham-oa̍t)[edit]

Poland map flag.svg這是一篇關於波蘭地理的疕仔囝。請鬥 擴充.