Pho-lân ê séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Wojewodztwa.svg

Województwo (複數 (ho̍k-sò͘): województwa) ()波蘭 (Pho-lân) (ê)第一 (tē-it) (kip)行政區 (hêng-chèng-khu); ()閩南語 (Bân-lâm-gú)通常 (thong-siông) ()翻譯 (hoan-e̍k) (chò) " (séng)"。波蘭全國 (choân-kok)目前 (bo̍k-chiân) (hun)做16 (ê)省份 (séng-hūn)。佇省的層級 (chân-kip)下面 (ē-bīn) (koh)會用 (ē-ēng)分做 (hun-chò)第二 (tē-jī)級的powiat ( (kūn)) (kap)第三 (tē-saⁿ)級的gmina (自治體 (chū-tī-thé))。

[edit]

相關 (Siong-koan)[edit]

Poland map flag.svg這是一篇關於波蘭地理的疕仔囝。請鬥 擴充.