STS-54

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
STS-54
1993 s54 TDRS-F.jpg
STS-54任務相片
操作者 NASA
COSPAR ID 1993-003A
任無經過時間 5 ji̍t 23時38分19秒
元成的轉踅 96
太空前性質
太空船 Endeavour
成員
成員數 5
成員 John CasperDonald R。 McMonagleMario Runco, Jr。Gregory J。 HarbaughSusan J。 Helms
任務的開始
發射日子 1993年1月13日
發射地點 Kennedy Space Center Launch Complex 39
任務的結束
降落日子 1993年1月19日
降落地點 Kennedy Space Center
軌道參數
Periapsis 302 km
Apoapsis 309 km

Sts-54-patch.png
STS-54任務的無章
Sts-54 crew.jpg
STS-54任務的成員


太空梭計畫
← STS-53 STS-56

STS-54 ()美國 (Bí-kok)NASA Endeavour太空梭 (thài-khong-so) (ê) (chi̍t) (kái)任務 (jīm-bū)1993 ()1 (goe̍h)13 (ji̍t) (tùi)Kennedy Space Center Launch Complex 39出發 (chhut-hoat)1993年1月19日倒轉 (tó-tńg)陸地 (lio̍k-tē)

成員 (Sêng-goân)[edit]

參加 (Chham-ka) (pún)任務的太空人 (thài-khong-jîn) (ū)John CasperDonald R。 McMonagleMario Runco, Jr。Gregory J。 HarbaughSusan J。 Helms

連結 (Liân-kiat)[edit]