Tiò-hî-tâi Lia̍t-tó

From Lohankhapedia
(Redirected from Tiò-hî-tó)
Jump to navigation Jump to search

釣魚臺 (Tiò-hî-tâi)列島 (lia̍t-tó)抑是 (ia̍h-sī)釣魚台 (Tiò-hî-tâi)列嶼 (Lia̍t-sū)釣魚島 (Tiò-hî-tó) (kah) ()附屬 (hū-sio̍k)島嶼 (tó-sū)Senkaku群島 (Kûn-tó) (日本語 (Ji̍t-pún-gí): 尖閣諸島 Senkaku Shotō華語 (Hoâ-gí): 钓鱼台群岛,釣魚台列嶼,钓鱼岛及其附属岛屿),這馬 (chit-má) ()日本 (Ji̍t-pún)管轄 (koán-hat)毋過 (m̄-koh)政治 (chèng-tī)地位 (tē-ūi)充滿 (chhiong-boán)爭議 (cheng-gī)中華 (Tiong-hoâ)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (kap)中華民國 (Bîn-kok) (lóng)宣告 (soan-kò) (ū) (i) (ê)主權 (chú-khoân)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ): 釣魚島問題 (būn-tôe)