Iû-hì lí-lūn

From Lohankhapedia
(Redirected from Gém lí-lūn)
Jump to navigation Jump to search
(Pún)文章 (bûn-chiong)毋是 (m̄-sī)遊戲 (iû-hì)研究 (gián-kiù).

遊戲理論 (lí-lūn) (英語 (Eng-gí): game theory) () (chi̍t) (khoán) (tùi) (ū)致力 (tì-le̍k) (ê)女性 (lí-sèng)決定者 (koat-tēng-chiá) (chi) (kan)對抗 (tùi-khòng) (kap)合作 (ha̍p-chok)數學 (sò͘-ha̍k)模型 (bô͘-hêng)研究。遊戲理論 (tiāⁿ)予人 (ēng) ()經濟學 (keng-chè-ha̍k)政治學 (chèng-tī-ha̍k)心理學 (sim-lí-ha̍k)內面 (lāi-bīn); 另外 (lēng-gōa) ()哲學 (tiat-ha̍k)電腦 (tiān-náu)科學 (kho-ha̍k)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k) (téng)方面 (hong-bīn)

注跤 (Chù-kha)[edit]