ISO

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
ISO
Organisation internationale de normalisation
ISO Logo (Red square).svg
簡稱 ISO
成立 23 February 1947 年 (23 February 1947)
類型 Non-governmental organization
目標 International standards development
總部 Geneva, Switzerland
會員歙
167 members
(39 correspondents and
4 subscribers)[1]
觀風語言s
  • English
  • French
  • Russian[2]
President
Ulrika Francke

ISO (Kok-chè Phiau-chún-hoà Cho͘-chit) ()1 (ê)發落 (hoa̍t-lo̍h)國際 (kok-chè)標準化 (phiau-chún-hoà)組織 (cho͘-chit)

雖罔 (Sui-bóng)ISO的英語 (Eng-gí) (miâ)International Organization for Standardization, ISO (pēng) () (chit) (ê)名的簡寫 (kán-siá) (IOS)。 ISO (chin) (chá) ()決定 (koat-tēng) (iōng)希臘語 (Hi-lia̍p-gí)的1 ()isos意思 (ì-sù)是 "平等 (pêng-téng)"。無論 (Bô-lūn)其他 (kî-tha)國家 (kok-ka)語言 (gí-giân)按怎 (án-choáⁿ)翻譯 (hoan-e̍k),簡寫永遠 (éng-oán)維持 (î-chhî)ISO。

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

  1. "ISO members". International Organization for Standardization. 17 November 2020 khòaⁿ--ê. 
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named languages