José María Álvarez

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

José María Álvarez () (chi̍t) (ūi)西班牙 (Se-pan-gâ)天主教 (Thian-chú-kàu)神父 (sîn-hū) (i) (pat) ()1895 ()8 (goe̍h)22 (ji̍t) (khì) (kàu)台灣 (Tâi-oân)代先 (tāi-seng) (chò)羅厝 (Lô-chhù) (ê)主任 (chú-jīm)司祭 (su-chè) (司祭) 7 (tang)了後 (liáu-āu) (koh) (choán) (kòe)淡水 (Tām-súi)教會 (kàu-hōe), 1904年8月3日 (sóa) (hiòng)日本 (Ji̍t-pún)四國 (Sù-kok).[1]

Álvarez () (bat)人類學 (jîn-lūi-ha̍k),是西班牙Madrid王家 (Ông-ka)地理 (Tē-lí)學會 (Ha̍k-hōe) (Sociedad Geográfica de Madrid) 成員 (sêng-oân)。伊佇1930年發表 (hoat-piáu)關係 (koan-hē)台灣的第理 (tē-lí) (kiam)歷史 (le̍k-sú)記陸 (kì-lio̍k)Formosa: 地理學 (Tē-lí-ha̍k) (kap)歷史學 (Le̍k-sú-ha̍k)考察 (khó-chhat) (Formosa。 Geográfica e históricamente considerada).[2]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. 大國督 (1941). 臺灣カトリック小史 (ēng 日本語). 杉田書店. pp. 399—400. 
  2. José Eugenio Borao (1995). Translated by 李毓中. "有關台灣的西班牙史料". 臺灣風物 (ēng Hôa-gí). 45 (3). 

連結 (Liân-kiat)[edit]