Leinster Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Leinster)
Jump to navigation Jump to search
Leinster省
Leinster省 ê kî-á
旗仔
外號: Laighin
Leinster省 ê uī-tì
國家  Éire
政府
 - 類型
面積
 - 攏總 51,281.8 km2
人口
 - 攏總 2,504,814 人
 - 密度 126.5/km2

Leinster (Séng) (Éire (): Laighin; 英語 (Eng-gí): Leinster) ()Éire (ê)省份 (séng-hūn); (choân)人口 (jîn-kháu)2504814 (lâng)