Séng-hat-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


(Chhī)

(市),較早 (khah-chá)叫做 (kiò-chò)省轄市 (Séng-hat-chhī) (省轄市), ()中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)台灣 (Tâi-oân)地方 (tē-hng)行政區 (hêng-chèng-khu) (ê)單位 (tan-ūi)直接 (ti̍t-chiap) (sio̍k) (séng)管理 (koán-lí)地位 (tē-ūi) (kap) (koān) (pêⁿ)

台灣現時 (hiān-sî) (ū)3 (ê)

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]