Tâi-oân ê koān

From Lohankhapedia
(Redirected from Koān)
Jump to navigation Jump to search


台灣 (Tâi-oân) (ê) (koān)

(縣) ()中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)台灣地方 (tē-hng)行政區 (hêng-chèng-khu)單位 (tan-ūi)直接 (ti̍t-chiap) (sio̍k) (séng)管理 (koán-lí)地位 (tē-ūi) (kap)省轄市 (séng-hat-chhī) (pêⁿ)。縣管轄 (koán-hat)縣轄市 (koān-hat-chhī) (tìn) (hiong)

中華民國台灣現時 (hiān-sî) (ū)13 (ê)