Tâi-oân-lâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
日本時代漢人 臺灣人

臺灣人 (Tâi-oân-lâng) (漢字 (Hàn-jī):臺灣儂; 英語 (Eng-gí): Taiwanese People) ()協議 (hia̍p-gī) (ê)定義 (tēng-gī) (siōng) () (toà)台灣 (Tâi-oân) (包含 (pau-hâm)臺灣島 (Tâi-oân-tó)澎湖 (Phêⁿ-ô͘)群島 (Kûn-tó)綠島 (Le̍k-tó)蘭嶼 (Lân-sū) (kap)琉球事 (Liû-kiû-sū)) 的所有 (só͘-ū)人民 (jîn-bîn)廣義 (Kóng-gī) (lâi) (kóng) ()會使 (ē-sái)代表 (tāi-piáu) (chū)1949 ()以來 (í-lâi),蹛佇台彭 (Tâi-phêⁿ)金馬 (Kim-má)居民 (ki-bîn) () (chiū)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)國民 (kok-bîn)關於 (Koan-î)臺灣人的族群 (cho̍k-kûn)組成 (cho͘-sêng)大概 (tāi-khài)會使分做 (hun-chò)原住民 (goân-chū-bîn)花系 (Hoâ-hē)兩大 (nn̄g-toā)族群; 其中 (kî-tiong)花系主要 (chú-iàu) (koh)會用 (ē-ēng)細分 (sè-hun) (ûi)閩南系 (Bân-lâm-hē)客家系 (Kheh-ka-hē)外省下 (Goā-séng-hē)閩南夏 (Bân-lâm-hē)族群的人口 (jîn-kháu) (chiàm)超過 (chhiau-kòe)台灣 (chóng)人口的70%。