Tiong-kok Kok-bîn Tóng

From Lohankhapedia
(Redirected from Tiong-kok Kok-bîn-tóng)
Jump to navigation Jump to search

本文 (Pún-bûn) (chí)中華 (Tiong-hoa)民國 (Bîn-kok) (台灣 (Tâi-oân))-- (ê)政黨 (chèng-tóng)別的 (Pa̍t--ê) (tóng) (chhiáⁿ) (khoàⁿ)國民黨 (Kok-bîn-tóng) (khu-pia̍t-ia̍h)

中國國民黨
中國國民黨
主席 朱立倫
開機者 孫中山
起座 1919 年 10月 10日​ (104年 以前)​ (1919-10-10)
接續 興中會
總部  台灣臺北市
青年組織 中國國民黨青年團
黨員  (2020) 345,971
政治光譜 中右派
國內聯盟 泛藍
色彩      藍色
立法委員
39 / 113
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
直轄市長
2 / 6
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
直轄市議員
175 / 380
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
縣,市長
12 / 16
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
縣,市議員
219 / 532
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
鄉,鎮,市,區長
83 / 204
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
鄉,鎮,市,區民意代表
390 / 2,148
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
村,理長
1,220 / 7,744
<div style="background-color: #000099; width: 表達錯誤: 認無標點符號 "["。%; height: 100%;">
董其
Naval Jack of the Republic of China.svg
網站
www.kmt.org.tw

中國 (Tiong-kok)國民黨 (中國國民黨) () ()中華 (Tiong-hoâ)民國台灣 (Tâi-ôan)的1 (ê)政黨

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]