Titan (ōe-chheⁿ)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Cassini-Huygens 歙的 (2005)

Titan ()土星 (Thó͘-chheⁿ) (siāng)大的 (tōa--ê)衛星 (oē-chheⁿ)低地國 (Kē-tē-kok)天文學家 (thian-bûn-ha̍k-ka)Christiaan Huygens ()1655 ()3 (goe̍h)25發現的 (hoat-hiān--ê)進前 (Chìn-chêng)干焦 (kan-taⁿ) (ū)Galileo Galilei發見 (hoat-kiàn)木星 (Bo̍k-chheⁿ) (ê)一寡仔 (chi̍t-kóa-á)衛星。 Titan是太陽系 (Thài-iông-hē)唯一 (î-it)1 (lia̍p)大氣層 (tāi-khì-chân) (khah)實爭 (cha̍t-chiⁿ)的衛星。

Titan是太陽系 ()2 (tōa)粒的衛星, ()水星 (Chúi-chheⁿ)冥王星 (Bêng-ông-chheⁿ) (chit)2 (ê)行星 (hêng-seng)較大。以早 (Í-chá)認為 (jīn-ûi)Titan比Ganymede較大一屑仔 (chi̍t-sut-á)總是 (chóng--sī)最近 (chòe-kīn)觀察 (koan-chhat)發現 (hoat-hiān)Titan的大氣層反射 (hoán-siā)日頭 (ji̍t-thâu) (kng)戴着 (tì-tio̍h)古出來 (kó͘--chhut-lâi)直徑 (ti̍t-kèng)過頭 (kòe-thâu)大。

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Titan (mo͘n)