Pat-kòa Tâi-tē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
八卦臺地

八卦 (Pat-kòa)臺地 (Tâi-tē) (八卦台地) ()台灣 (Tâi-oân)中部 (tiong-pō͘) (ê) (chi̍t) ()權坪 (koân-phiâⁿ) ()漳化縣 (Chiang-hòa-koān)東部 (tang-pō͘) (kap)南投縣 (Lâm-tâu-koān)西部 (sai-pō͘) (kiap)佇咧 (tī-leh)彰化 (Chiang-hòa)平原 (Pêng-goân)台中 (Tâi-tiong)盆地 (Phûn-tē)中間 (tiong-kan)北爿 (Pak-pêng)ha̍ⁿh (kòe)大肚溪 (Tōa-tō͘-khe)大肚 (Tōa-tō͘)臺地南爿 (lâm-pêng)ha̍ⁿh (kòe)濁水溪 (Lô-chúi-khe)斗六 (Táu-la̍k)丘陵 (Khu-lêng)

相關 (Siong-koan)[edit]