Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
玉山山龍的位置

玉山 (Gio̍k-san)山脈 (Soaⁿ-me̍h) (玉山山脈) ()台灣 (Tâi-oân) (ê)一个 (chi̍t-ê)主要 (chú-iàu)山龍 (soaⁿ-lêng); (i) ()日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)號做 (hō-chò)新高山 (Sin-ko-san) (新高山)。玉山山龍位佇 (ūi-tī) (Lâm)台灣北爿 (pak-pêng) (tùi)水里鄉 (Chúi-lí-hiong)濁水溪 (Lô-chúi-khe)開始 (khai-sí)向男 (hiòng-lâm) (kàu)高雄市 (Ko-hiông-chhī)六龜區 (La̍k-ku-khu)十八 (Cha̍p-peh)羅漢 (Lô-hàn) (Soaⁿ)附近 (hū-kīn)。山龍的腸肚 (tn̂g-tō͘)大約 (tāi-iok)180公里 (kong-lí)左右 (chó-iū),是臺灣 (Tâi-oân)5 (ê)主要山龍 (tiong) (siōng)短的 (té--ê)一个。玉山山龍的東爿 (tang-pêng)中央 (Tiong-iong)山龍南端 (lâm-toan); 西爿 (sai-pêng)阿里山 (A-lí-san)山龍