Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
雪山山脈

雪山 (Soat-soaⁿ)山脈 (Soaⁿ-me̍h) (雪山山脈) ()台灣 (Tâi-oân) (ê)5 (toā)山脈之一 (chi-it)位佇 (ūi-tī)中央 (Tiong-iong)山脈西北爿 (sai-pak-pêng) ()日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)號做 (hō-chò)次高 (Chhù-ko)山脈 (次高山脈)。機的 (Kui-ê)山脈的腸肚 (tn̂g-tō͘)大約 (tāi-iok)260公里 (kong-lí) (ah)闊度 (khoah-tō͘)大約28公里。