Po͘-lí Phûn-tē Kûn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
埔里盆地群的地圖

埔里 (Po͘-lí)盆地 (Phûn-tē) (Kûn) (埔里盆地群) ()台灣 (Tâi-oân)南投縣 (Lâm-tâu-koān)中央 (tiong-ng)地區 (tē-khu) (ê) (chi̍t) (kûn)盆地地形 (tē-hêng)其中 (Kî-tiong) (í)埔里盆地面積 (biān-chek)上大 (siōng-tōa)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]