Gî-lân Pêng-goân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
宜蘭平原

宜蘭 (Gî-lân)平原 (Pêng-goân) (宜蘭平原) ()位佇 (ūi-tī)台灣 (Tâi-oân)東北部 (tang-pak-pō͘)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)境內 (kéng-lāi) (ê) (chi̍t) (phìⁿ)平埔 (pêⁿ-po͘)。宜蘭平原是一片面積 (biān-chek)320平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí)小型 (sió-hêng)平埔, () (choân)台灣的第三 (tē-saⁿ) (tōa)平埔。另外 (Lēng-goā)號做 (hō-chò) (Lân)iâng平原 (蘭陽平原) (kap)噶瑪蘭 (Kat-má-lán)平原 (噶瑪蘭平原)。