Grabowo Kong-siā

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Grabowo
—  公社  —
國家  波蘭
Podlaskie
Kolneński
行政
中心
Grabowo
面積
 - 攏總 128 km2
人口
 - 攏總 3,637 人
 - 密度 28.4/km2

Grabowo ()波蘭 (Pho-lân)Podlaskie (séng)Kolneński (kūn) (ê) (chi̍t) (ê)庄跤 (chng-kha)公社 (kong-siā) (gmina wiejska)。

近倚 (Kīn-oá)的公社[edit]

庄頭 (Chng-thâu)[edit]

參閱 (Chham-oa̍t)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]Poland map flag.svg這是一篇關於波蘭地理的疕仔囝。請鬥 擴充.