14 nî

From Lohankhapedia
(Redirected from 14年)
Jump to navigation Jump to search
千年指: 1 千年指
世紀: 前 1 世紀 | 1 世紀 | 2 世紀
十年紀: 前 10 年代 | 前0 年代 | 0 年代 | 10 年代 | 20 年代 | 30 年代 | 40 年代
: 9 年 | 10 年 | 11 年 | 12 年 | 13 年 | 14年 | 15 年 | 16 年 | 17 年 | 18 年 | 19 年
14 年佇其他歷發
干支 癸酉

甲戌
Gregorius力 14 年
XIV
Julius力 比Gregorius力早 -2公
佛曆 558年
道教歷 2711年
回力 627 BH~626 BH
皇記 674年
檀紀 2347年
希伯來歷 3774~3775


Hindu力
- Vikram Samvat 69– 70
- Shaka Samvat -64 – -63
Iran力 -608 – -607
Runic力 264
Assyria力 4764年
Ethiopia力 8~9

14 年Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜一

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

過新 (Kòe-sin)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]