Hoan-be̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?番麥
各種的番麥
保育狀況

生物學分類
介: Plantae
門: Magnoliophyta
公: Liliopsida
目: Poales
科: Poaceae
屬: Zea
指: Z。 mays
學名
Zea mays
L。
Zea mays "fraise"
Zea mays "Oaxacan Green"
Zea mays "Ottofile giallo Tortonese”

番麥 (Hoan-be̍h) (漢字 (Hàn-jī): 番麥,學名 (ha̍k-miâ): Zea mays ssp。mays),古早 (kó͘-chá) () (Tiong)美洲 (Bí-chiu)栽培 (chai-poê)落性 (lo̍h-sèng) (ê)五穀 (ngó͘-kok)歐洲人 (Au-chiu-lâng)佇15–16世紀 (sè-kí)接觸 (chiap-chhiok) (tio̍h)美洲了後 (liáu-āu)泉仔 (choâⁿ-á) (thoàⁿ) (kàu)世界 (sè-kài)各地 (kok-tē)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

歐洲人Columbus (khì)到美洲以前 (í-chêng) ()毋知 (m̄-chai)番麥的存在 (chûn-chāi)載代 (Chāi-tē)美洲原住民 (goân-chū-bîn), 佇 (che)早前 (chá-chêng) (chio̍h)已經 (í-keng) (ū)番麥的栽種 (chai-chèng) (Tùi)Canada南部 (lâm-pō͘),到Chile中南部 (tiong-lâm-pō͘) (lóng)有。

Mesoamerica文名 (bûn-bêng)內短 (lāi-té)番麥人 (hoan-be̍h-jîn)色緻 (sek-tī)儀式上 (gî-sek-siōng)意義 (ì-gī),有對應 (tùi-èng)神明 (sîn-bêng)[1]

16世紀, Columbus (kòe)美洲了後 (chi̍t) (tōaⁿ)時間 (sî-kan),歐洲人雖然 (sui-jiân)已經知影 (chai-iáⁿ) (hit) (ūi)毋是 (m̄-sī)亞洲 (A-chiu)總是 (chóng-sī) (koh) (tiāⁿ) (chiong)亞洲 (kap)美洲 (khan) (chò) (hóe),番麥有一 (chām) (hong) (siūⁿ) (kóng) ()遠東 (Oán-tang)作物 (chok-bu̍t)經過 (keng-kòe)土耳其 (Thó͘-ní-kî) (lâng) (sàng)西國 (Se-kok)[2]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  • Staller, John E. (2010). Maize Cobs and Cultures: History of Zea mays L. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-04506-6. 
  1. Staller 2010, p. 66.
  2. Staller 2010, p. 20.

連結 (Liân-kiat)[edit]