O͘-khiu-hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
烏坵鄉
烏坵鄕
—    —
烏坵百年燈塔1.jpg 
Wuqiu Township (blue) in Kinmen County (grey) ê uī-tì
Wuqiu Township (blue) in Kinmen County (grey)
國家  中華民國
福建
扶田縣 (發律上)
金門縣 (事實上)
面積 [1]
 - 攏總 1.2000 km2
人口 (2018-07)
 - 攏總 685 人
 - 密度 570.8/km2
時區 UTC+08:00 (UTC)
由編號碼 896
網站 Wuqiu。Kinmen。gov。tw 腳本錯誤:沒有 "In lang" 這個模組。

烏坵鄉 (O͘-khiu-hiong) (烏坵鄉) ()中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)福建省 (Hok-kiàn-séng) (ê)一个 (chi̍t-ê) (hiong) ()中華人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)扶田市 (Phô͘-chhân-chhī)湄洲島 (Bî-chiu-tó)對面 (tùi-bīn)今仔日 (kin-á-ji̍t) ()金門縣 (Kim-mn̂g-koān)代管 (tāi-kóan)

  1. 行政面積. 金門縣政府民政處 Civil Affairs Department, Kinmen County Government (ēng Hôa-gí). 29 January 2019. 17 August 2019 khòaⁿ--ê. 行政區 面積(單位:平方公里){...}烏坵鄉 1.2000