Cho͘-chit-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
社會 (Siā-hōe)科學 (kho-ha̍k)內面 (lāi-bīn)嘛有 (mā-ū) "組織學 (cho͘-chit-ha̍k)",抑就是 (ia̍h-tio̍h-sī)組織論 (cho͘-chit-lūn).
Cho͘-chit-ha̍k (1950)

組織學 (英語 (Eng-gí): Histology) () (tùi)動物 (tōng-bu̍t) (kap)植物 (si̍t-bu̍t) (ê)細胞 (sè-pau)組織 (cho͘-chit) (kái)phò研究 (gián-kiù)方法 (Hong-hoat)製造 (chè-chō)組織的切片 (chhiat-phìⁿ) (koh)利用 (lī-iōng)顯微鏡 (hián-bî-kiàⁿ) (lâi)觀察 (koan-chhat)。組織學是生物學 (seng-bu̍t-ha̍k)醫學 (i-ha̍k)基礎 (ki-chhó͘)學科 (ha̍k-kho) (chi) (it)