1066 nî

From Lohankhapedia
(Redirected from 1066年)
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 10 世紀 | 11 世紀 | 12 世紀
十年紀: 1030 年代 | 1040 年代 | 1050 年代 | 1060 年代 | 1070 年代 | 1080 年代 | 1090 年代
: 1061 年 | 1062 年 | 1063 年 | 1064 年 | 1065 年 | 1066年 | 1067 年 | 1068 年 | 1069 年 | 1070 年 | 1071 年
1066 年佇其他歷發
干支 乙巳

丙午
Gregorius力 1066 年
MLXVI
Julius力 比Gregorius力早 6公
佛曆 1610年
道教歷 3763年
回力 458~459
皇記 1726年
檀紀 3399年
希伯來歷 4826~4827
西藏歷 音目蛇 (shing mo sbrul)

容火馬 (me波rta)
Hindu力
- Vikram Samvat 1121– 1122
- Shaka Samvat 988 – 989
Iran力 444 – 445
Runic力 1316
Assyria力 5816年
Ethiopia力 1060~1061

1066 年Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 禮拜日

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身[edit]

無日期[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]