1218 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 12 世紀 | 13 世紀 | 14 世紀
十年紀: 1180 年代 | 1190 年代 | 1200 年代 | 1210 年代 | 1220 年代 | 1230 年代 | 1240 年代
: 1213 年 | 1214 年 | 1215 年 | 1216 年 | 1217 年 | 1218年 | 1219 年 | 1220 年 | 1221 年 | 1222 年 | 1223 年
1218 年佇其他歷發
干支 丁丑

戊寅
Gregorius力 1218 年
MCCXVIII
Julius力 比Gregorius力早 7公
佛曆 1762年
道教歷 3915年
回力 615~616
皇記 1878年
檀紀 3551年
希伯來歷 4978~4979
西藏歷 音悔牛 (me mo glang)

容土虎 (沙波stag)
Hindu力
- Vikram Samvat 1273– 1274
- Shaka Samvat 1140 – 1141
Iran力 596 – 597
Runic力 1468
Assyria力 5968年
Ethiopia力 1212~1213

1218 年Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜一

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

過身[edit]

無日期[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]