Ivanovskoye Koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ivanovskoye縣
район Ивановское (район Москвы)
—    —
Skyline of Ivanovskoye縣
Ivanovskoye縣 的旗仔
旗仔
Ivanovskoye縣 的徽記
徽記
Ivanovskoye縣 ê uī-tì
國家  露西亞
聯邦主體 莫斯科
行政區 東部
人口
 - 攏總 127,565 人

Ivanovskoye (Koān) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): район Ивановское (район Москвы)) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯邦 (Liân-pang)莫斯科 (Bo̍k-su-kho)聯邦市 (Liân-pang-chhī)東部 (Tang-pō͘)行政區 (Hêng-chèng-khu) (ê) (chi̍t) (ê) (raion)。