Severnoye Medvedkovo Koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Severnoye Medvedkovo縣
район Северное Медведково
—    —
Skyline of Severnoye Medvedkovo縣
Severnoye Medvedkovo縣 的旗仔
旗仔
Severnoye Medvedkovo縣 的徽記
徽記
國家 Flag of Russia.svg 露西亞
聯邦主體 莫斯科
行政區 東北
人口
 - 攏總 127,451 人

Severnoye Medvedkovo (Koān) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): район Северное Медведково) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯邦 (Liân-pang)莫斯科 (Bo̍k-su-kho)聯邦市 (Liân-pang-chhī)東北 (Tang-pak)行政區 (Hêng-chèng-khu) (ê) (chi̍t) (ê) (raion)。