Yuzhnoye Tushino Koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yuzhnoye Tushino縣
район Южное Тушино
—    —
Skyline of Yuzhnoye Tushino縣
Yuzhnoye Tushino縣 的旗仔
旗仔
Yuzhnoye Tushino縣 的徽記
徽記
Yuzhnoye Tushino縣 ê uī-tì
國家  露西亞
聯邦主體 莫斯科
行政區 西北
人口
 - 攏總 108,978 人

Yuzhnoye Tushino (Koān) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): район Южное Тушино) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯邦 (Liân-pang)莫斯科 (Bo̍k-su-kho)聯邦市 (Liân-pang-chhī)西北 (Sai-pak)行政區 (Hêng-chèng-khu) (ê) (chi̍t) (ê) (raion)。