Golyanovo Koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Golyanovo縣
район Гольяново
—    —
Skyline of Golyanovo縣
Golyanovo縣 的旗仔
旗仔
Golyanovo縣 的徽記
徽記
Golyanovo縣 ê uī-tì
國家  露西亞
聯邦主體 莫斯科
行政區 東部
面積
 - 攏總 149,902 km2
人口
 - 攏總 162,715 人

Golyanovo (Koān) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): район Гольяново) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯邦 (Liân-pang)莫斯科 (Bo̍k-su-kho)聯邦市 (Liân-pang-chhī)東部 (Tang-pō͘)行政區 (Hêng-chèng-khu) (ê) (chi̍t) (ê) (raion)。