Biryulyovo Zapadnoye Koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Biryulyovo Zapadnoye縣
район Бирюлёво Западное
—    —
Skyline of Biryulyovo Zapadnoye縣
Biryulyovo Zapadnoye縣 的旗仔
旗仔
Biryulyovo Zapadnoye縣 的徽記
徽記
Biryulyovo Zapadnoye縣 ê uī-tì
國家  露西亞
聯邦主體 莫斯科
行政區 南部
面積
 - 攏總 8.5064 km2
人口
 - 攏總 88,401 人

Biryulyovo Zapadnoye (Koān) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): район Бирюлёво Западное) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯邦 (Liân-pang)莫斯科 (Bo̍k-su-kho)聯邦市 (Liân-pang-chhī)南部 (Lâm-pō͘)行政區 (Hêng-chèng-khu) (ê) (chi̍t) (ê) (raion)。