Rostokino Koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Rostokino縣
район Ростокино
—    —
Skyline of Rostokino縣
Rostokino縣 的旗仔
旗仔
Rostokino縣 的徽記
徽記
Rostokino縣 ê uī-tì
國家  露西亞
聯邦主體 莫斯科
行政區 東北
人口
 - 攏總 39,407 人

Rostokino (Koān) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): район Ростокино) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯邦 (Liân-pang)莫斯科 (Bo̍k-su-kho)聯邦市 (Liân-pang-chhī)東北 (Tang-pak)行政區 (Hêng-chèng-khu) (ê) (chi̍t) (ê) (raion)。