Totigi-koān

From Lohankhapedia
(Redirected from Totigi Koān)
Jump to navigation Jump to search
Tochigi縣的位置。
區別 (Khu-pia̍t): Totigi-chhī ()Totigi (koān)下跤 (ē-kha) (ê)1 (ê) (chhī).

Totigi縣 (栃木県, Tochigi-ken) 是日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu)一个 (chi̍t-ê) (kōan)首府 (siú-hú)Utunomiya市