Chòng-ûi-hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
壯圍 (Chòng-ûi)hiong
壯圍鄉
壯圍鄉
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 25,109 (2009 ()12 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 7,996
面積 (Biān-chek) 38.4769 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Hiong)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 14 (chhoan)

壯圍鄉 (Chòng-ûi-hiong) (壯圍鄉) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)香。