Ta-khe-hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
礁溪鄉 (Ta-khe-hiong)
礁溪鄉
礁溪鄉
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 35,895 (2009 ()12 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 12,153
面積 (Biān-chek) 101.4278 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Hiong)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 18 (chhoan)

礁溪鄉/礁溪鄉 (Taⁿ-khe-hiong)/今坑香 (Taⁿ-kheⁿ-hiong) (礁溪鄉) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)香。