So͘-ò-tìn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
蘇澳鎮 (So͘-ò-tìn)
蘇澳鎮
蘇澳鎮
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 43,154 (2010 ()7 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 13,522
面積 (Biān-chek) 89.0196 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Tìn)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 26 ()

蘇澳鎮 (蘇澳鎮) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)