Lâm-ò-hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
南澳 (Lâm-ò)hiong
南澳鄉
南澳鄉
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 6,067 (2009 ()12 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 1,778
面積 (Biān-chek) 740.6520 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Hiong)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 7 (chhoan)

南澳鄉 (Lâm-ò-hiong) (南澳鄉) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)山地鄉 (soaⁿ-tē-hiong) (hia)大份 (tōa-hūn) (lâng)Tayal (cho̍k)