Sam-seng-hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
三星鄉 (Sam-seng-hiong)
三星鄉
三星鄉
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 21,499 (2010 ()7 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 7,450
面積 (Biān-chek) 144.2238 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Hiong)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 18 (chhoan)

三星鄉 (三星鄉) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)香。