Gî-lân-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
宜蘭 (Gî-lân)chhī
宜蘭市
宜蘭市
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 95,606 (2010 ()7 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 32,969
面積 (Biān-chek) 29.408 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) 縣轄市 (Koān-hat-chhī)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 40 ()

宜蘭市 (Gî-lân-chhī) (宜蘭市) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)縣轄市 (kap)宜蘭縣縣政府 (koān-chèng-hú)所在地 (só͘-chāi-tē)