Tāi-tông-hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大同 (Tāi-tông)hiong
大同鄉
大同鄉
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 6,064 (2010 ()7 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 1,825
面積 (Biān-chek) 657.5442 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Hiong)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 10 (chhoan)

大同鄉 (Tāi-tông-hiong) (大同鄉) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)山地鄉 (soaⁿ-tē-hiong) (hia)大份 (tōa-hūn) (lâng)Tayal (cho̍k)